Kindermeedenkraad

Voor input en invloed van de kinderen zelf

Op Kindcentrum de Bongerd & Antoniusschool Oirschot hebben we een KinderMeedenkRaad (KMR). De kinderen die in deze raad zitten, kinderen uit groep 3 t/m 8, denken en praten mee over allerlei zaken op school. Denk aan het buitenspelen, onze moestuin en het computergebruik. De kinderen vertegenwoordigen hun eigen groep en zetten zich in voor de andere groepen.
De KMR heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar kan wel advies geven aan de directie. Elke maand is er een vergadering waar een directielid bij aanwezig is. Op dit moment zijn de verkiezingen voor de KMR in volle gang. Wanneer de KMR gekozen is zal er een foto op de website komen te staan.