Het team van Kindcentrum de Bongerd & Antoniusschool Oirschot

Dit zijn wij!

Het team van Kindcentrum de Bongerd & Antoniusschool Oirschot bestaat uit krachtige professionals die hun eigen specifieke talenten en kwaliteiten hebben. Vanuit die eigen kwaliteit zoeken we de verbinding op en werken we intensief samen. Zowel het team onderwijs als het team opvang heeft een Daltonscholing gevolgd, waardoor iedereen optimaal kan denken en handelen vanuit de Daltonvisie. Ook zit er veel deskundigheid in het team. Zo hebben we bijvoorbeeld twee leerkrachten met een master Special Educational Needs en verschillende teamleden met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van dyslexie. Ook hebben we een Daltoncoördinator die samen met de directeur verantwoordelijk is voor de kwaliteit van ons Daltononderwijs.

Het team bestaat uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers van de opvang, een intern begeleider, een interieurverzorgster, een conciërge, een administratief medewerker en de directeur. Samen gaan we uit van vertrouwen en de mogelijkheden van ieder kind.

‘De onderlinge verbondenheid in ons team is groot, dat werkt fijn. In ons team ligt de focus ook op talent en de ontwikkeling hiervan.’

Professionalisering

Om continu te werken aan verbetering heeft ons team zich verdeeld over drie werkgroepen: onderwijsinhoudelijk, ondersteuning en pedagogisch. De resultaten van die werkgroepen bieden een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs op individueel niveau, teamniveau en schoolniveau. Zo werken we samen aan de professionalisering van ieder teamlid én de organisatie als geheel.

Leerkrachten

 • Els Gottlieb Els Gottlieb

  Groep 1/2 (ma-di)

 • Eline van Dinter

  Ondersteuning (ma-di) Groep 1/2 (woe t/m vrij)

 • Marianne van Haaren

  Groep 2/3 (ma-di)

 • Ine Pijnenburg

  Groep 2/3 (woe t/m vrij)

 • Irene van de Voort

  Groep 4 (ma t/m vrij)

 • Marieke Wouters

  Groep 5/6 (di t/m do)

 • Roxanne Holsheimer

  Groep 5/6 (ma en vrij)

 • Britt van Kroonenburg

  Groep 6/7 (ma t/m vrij)

 • Nicole van Riet

  Groep 8 (ma t/m vrij)

 • Malon van Kollenburg

  Onderwijsassistente (ma t/m vrij)

 • Angela Vennix

  Ondersteuning (di en woe)

 • Ivet van Moorsel Kindcentrum De Plataan Oirschot Ivet van Moorsel

  Intern begeleider

 • MarieAnnick Canoy Marie Annick Canoy

  Bovenschoolse Plusklas SKOBOS

 • Moniek Simons

  Leerkracht bovenschoolse NT2-klas TaalBOS

 • Denyze van den Akker

  Onderwijsassistent bovenschoolse NT2-klas TaalBOS

 • Wendy Robben

  Trajectbegeleider Passend Onderwijs SKOBOS

Directie

 • Ralf Burggraaff

  Directeur

Opvang

 • Jacqueline van Liempd

  Pedagogisch medewerker

 • Robin Kemps

  Pedagogisch medewerker

 • Janita Klop

  Pedagogisch medewerker

 • Marijke Broeders

  Pedagogisch medewerker

Onderwijsondersteunend personeel

 • Jan Blankers

  Interieurverzorger

 • Radmila Borovcanin Radmila Borovcanin

  Administratief medewerker

 • Wim van den Aker

  Conciërge